دنیای وارونه ما


کر که باشی ... صدایت می کنند
کور باشی ...
نگاهت می کنند
لال باشی 
همه گوش شنوا
اینچنین ساخته شده
دنیای وارونه ی ما !!!Image result for ‫دنیای وارونه‬‎


Designed By Erfan Powered by Bayan