ماجراهای من و کودک درونم 1

چرا نمیفهمی باید منطقی باشی یکم

میدونم انتظار زیادیه ازت.اما تو دیگه بزرگ شدی .باید بالغانه رفتار کنی. حال مهمون نداری؟؟ بیجا کردی!! تو دیگه ازدواج کردی. همه چی که نباید طبق میل تو باشه.شوهرتم آدمه. دوست داشته دعوت کنه. مگه چقدر ازین کارا میکنه. فقط اخر هفته ها.اونم گاهی. پس بیخیال احساساتت شو و باهاش یکی شو. 


میدونم این روزا فشار زیادی روته.اما تو زنی. تو مسیولیتت اروم کردن خونه اس نه فشار اوردن به خانواده.تو این شرایط بحرانی قوی باش. بدون همه چی به وقتش اتفاق میوفته.بدون تو نباید فشار زندگی رو در این حد تحمل کنی.بدون هرچی از خونه کم شه خود شوهرت باید متقبل شه بعدن.به تو مربوط نیس. فهمیدی؟؟؟

در مقابل ادم پر رو هم پررو باش در کمال احترام

حالا یه نفس عمیق... افرین....عالیه ... برو و به زندگیت برس با یه انرژی فول

Designed By Erfan Powered by Bayan